Програма

  • 19/10/2020Понеделник
  • 20/10/2020Вторник
  • 21/10/2020Сряда
  • 22/10/2020Четвъртък
  • 23/10/2020Петък
  • 24/10/2020Събота
  • 25/10/2020Неделя

06:00     Приключенията на мечето Падингтън

06:30     Приключенията на таралежа Соник

07:00     Пожарникарят Сам

07:15     Маша и мечока

07:30     Телетъбис

08:00     Строителят Боб

08:15     Пчеличката Мая

08:30     Приключенията на мечето Падингтън

09:00     Плоуи, сам не ще летиш  - анимационен филм

10:30     Приключенията на таралежа Соник

11:00     Телетъбис

11:30     Маша и мечока

11:45     Пожарникарят Сам

12:00     Строителят Боб

12:15     Пчеличката Мая

12:30     Приключенията на мечето Падингтън

13:00     Миа и аз

13:30     Джони Тест

14:00     Плоуи, сам не ще летиш  - анимационен филм

15:30     Строителят Боб

15:45     Пожарникарят Сам

16:00     Маша и мечока

16:15     Телетъбис

16:45     Телетъбис

17:15     Строителят Боб

17:30     Пожарникарят Сам

17:45     Приключенията на мечето Падингтън

18:15     Пчеличката Мая

18:30     Миа и аз

19:00     Джони Тест

19:30     Приключенията на таралежа Соник

20:00     Инспектор Гаджет

20:30     Фреди Грозника – анимационен филм

22:00     Миа и аз

22:30     Джони Тест

23:00     Маша и мечока

23:15     Пчеличката Мая

23:30     Приключенията на мечето Падингтън

00:00     Приключенията на таралежа Соник

00:30     Инспектор Гаджет

01:00     Фреди Грозника – анимационен филм

02:30     Приключенията на мечето Падингтън

03:00     Приключенията на таралежа Соник

03:30     Пожарникарят Сам

03:45     Маша и мечока

04:00     Телетъбис

04:30     Инспектор Гаджет

05:00     Пчеличката Мая

05:30     Джони Тест

06:00     Приключенията на мечето Падингтън

06:30     Приключенията на таралежа Соник

07:00     Пожарникарят Сам

07:15     Маша и мечока

07:30     Телетъбис

08:00     Строителят Боб

08:15     Пчеличката Мая

08:30     Приключенията на мечето Падингтън

09:00     Фреди Грозника – анимационен филм

10:30     Приключенията на таралежа Соник

11:00     Телетъбис

11:30     Маша и мечока

11:45     Пожарникарят Сам

12:00     Строителят Боб

12:15     Пчеличката Мая

12:30     Приключенията на мечето Падингтън

13:00     Миа и аз

13:30     Джони Тест

14:00     Фреди Грозника – анимационен филм

15:30     Строителят Боб

15:45     Пожарникарят Сам

16:00     Маша и мечока

16:15     Телетъбис

16:45     Телетъбис

17:15     Строителят Боб

17:30     Пожарникарят Сам

17:45     Приключенията на мечето Падингтън

18:15     Пчеличката Мая

18:30     Миа и аз

19:00     Джони Тест

19:30     Приключенията на таралежа Соник

20:00     Инспектор Гаджет

20:30     Щъркелчето Ричард – анимационен филм

22:00     Миа и аз

22:30     Джони Тест

23:00     Маша и мечока

23:15     Пчеличката Мая

23:30     Приключенията на мечето Падингтън

00:00     Приключенията на таралежа Соник

00:30     Инспектор Гаджет

01:00     Щъркелчето Ричард – анимационен филм

02:30     Приключенията на мечето Падингтън

03:00     Приключенията на таралежа Соник

03:30     Пожарникарят Сам

03:45     Маша и мечока

04:00     Телетъбис

04:30     Инспектор Гаджет

05:00    Пчеличката Мая

05:30     Джони Тест

06:00     Приключенията на мечето Падингтън

06:30     Приключенията на таралежа Соник

07:00     Пожарникарят Сам

07:15     Маша и мечока

07:30     Телетъбис

08:00     Строителят Боб

08:15     Пчеличката Мая

08:30     Приключенията на мечето Падингтън

09:00     Щъркелчето Ричард – анимационен филм

10:30     Приключенията на таралежа Соник

11:00     Телетъбис

11:30     Маша и мечока

11:45     Пожарникарят Сам

12:00     Строителят Боб

12:15     Пчеличката Мая

12:30     Приключенията на мечето Падингтън

13:00     Миа и аз

13:30     Джони Тест

14:00     Щъркелчето Ричард – анимационен филм

15:30     Строителят Боб

15:45     Пожарникарят Сам

16:00     Маша и мечока

16:15     Телетъбис

16:45     Телетъбис

17:15     Строителят Боб

17:30     Пожарникарят Сам

17:45     Приключенията на мечето Падингтън

18:15     Пчеличката Мая

18:30     Миа и аз

19:00     Джони Тест

19:30     Приключенията на таралежа Соник

20:00     Инспектор Гаджет

20:30     Ой, къде изчезна Ной - анимационен филм

22:00     Миа и аз

22:30     Джони Тест

23:00     Маша и мечока

23:15     Пчеличката Мая

23:30     Приключенията на мечето Падингтън

00:00     Приключенията на таралежа Соник

00:30     Инспектор Гаджет

01:00     Ой, къде изчезна Ной - анимационен филм

02:30     Приключенията на мечето Падингтън

03:00     Приключенията на таралежа Соник

03:30     Пожарникарят Сам

03:45     Маша и мечока

04:00     Телетъбис

04:30     Инспектор Гаджет

05:00     Пчеличката Мая

05:30     Джони Тест

06:00     Приключенията на мечето Падингтън

06:30     Приключенията на таралежа Соник

07:00     Пожарникарят Сам

07:15     Маша и мечока

07:30     Телетъбис

08:00     Строителят Боб

08:15     Пчеличката Мая

08:30     Приключенията на мечето Падингтън

09:00     Ой, къде изчезна Ной - анимационен филм

10:30     Приключенията на таралежа Соник

11:00     Телетъбис

11:30     Маша и мечока

11:45     Пожарникарят Сам

12:00     Строителят Боб

12:15     Пчеличката Мая

12:30     Приключенията на мечето Падингтън

13:00     Миа и аз

13:30     Джони Тест

14:00     Ой, къде изчезна Ной - анимационен филм

15:30     Строителят Боб

15:45     Пожарникарят Сам

16:00     Маша и мечока

16:15     Телетъбис

16:45     Телетъбис

17:15     Строителят Боб

17:30     Пожарникарят Сам

17:45     Приключенията на мечето Падингтън

18:15     Пчеличката Мая

18:30     Миа и аз

19:00     Джони Тест

19:30     Приключенията на таралежа Соник

20:00     Инспектор Гаджет

20:30     Капитан Шарки - анимационен филм

22:00     Миа и аз

22:30     Джони Тест

23:00     Маша и мечока

23:15     Пчеличката Мая

23:30     Приключенията на мечето Падингтън

00:00     Приключенията на таралежа Соник

00:30     Инспектор Гаджет

01:00     Капитан Шарки - анимационен филм

02:30     Приключенията на мечето Падингтън

03:00     Приключенията на таралежа Соник

03:30     Пожарникарят Сам

03:45     Маша и мечока

04:00     Телетъбис

04:30     Инспектор Гаджет

05:00     Пчеличката Мая

05:30     Джони Тест

06:00     Приключенията на мечето Падингтън

06:30     Приключенията на таралежа Соник

07:00     Пожарникарят Сам

07:15     Маша и мечока

07:30     Телетъбис

08:00     Строителят Боб

08:15     Пчеличката Мая

08:30     Приключенията на мечето Падингтън

09:00     Капитан Шарки - анимационен филм

10:30     Приключенията на таралежа Соник

11:00     Телетъбис

11:30     Маша и мечока

11:45     Пожарникарят Сам

12:00     Строителят Боб

12:15     Пчеличката Мая

12:30     Приключенията на мечето Падингтън

13:00     Миа и аз

13:30     Джони Тест

14:00     Капитан Шарки - анимационен филм

15:30     Строителят Боб

15:45     Пожарникарят Сам

16:00     Маша и мечока

16:15     Телетъбис

16:45     Телетъбис

17:15     Строителят Боб

17:30     Пожарникарят Сам

17:45     Приключенията на мечето Падингтън

18:15     Пчеличката Мая

18:30     Миа и аз

19:00     Джони Тест

19:30     Приключенията на таралежа Соник

20:00     Инспектор Гаджет

20:30     Невероятното пътешествие на гигантската круша - анимационен филм

22:00     Миа и аз

22:30     Джони Тест

23:00     Маша и мечока

23:15     Пчеличката Мая

23:30     Приключенията на мечето Падингтън

00:00     Приключенията на таралежа Соник

00:30     Инспектор Гаджет

01:00     Невероятното пътешествие на гигантската круша - анимационен филм

02:30     Приключенията на мечето Падингтън

03:00     Приключенията на таралежа Соник

03:30     Пожарникарят Сам

03:45     Маша и мечока

04:00     Телетъбис

04:30     Инспектор Гаджет

05:00     Пчеличката Мая

05:30     Фреди Грозника - филм

07:00     Телетъбис

07:30     Телетъбис

08:00     Пожарникарят Сам

08:15     Пожарникарят Сам

08:30     Строителят Боб

08:45     Строителят Боб

09:00     Маша и мечока

09:15     Пчеличката Мая

09:30     Приключенията на мечето Падингтън

10:00     Приключенията на мечето Падингтън

10:25     Пчеличката Мая

10:30     Приключенията на таралежа Соник

11:00     Джони Тест

11:30     Инспектор Гаджет

12:00     Инспектор Гаджет

12:30     Миа и аз

13:00     Миа и аз

13:30     Фреди Грозника - филм

15:00     Щъркелчето Ричард - анимационен филм

16:30     Пчеличката Мая

16:45     Маша и мечока

17:00     Маша и мечока

17:15     Строителят Боб

17:30     Приключенията на таралежа Соник

18:00     Приключенията на таралежа Соник

18:30     Джони Тест

19:00     Джони Тест

19:30     Ой, къде изчезна Ной – анимационен филм 

21:00     Капитан Шарки – анимационен филм

22:30     Джони Тест

23:00     Джони Тест

23:30     Джони Тест

00:00     Джони Тест

00:30     Джони Тест

01:00     Ой, къде изчезна Ной – анимационен филм 

02:30     Пчеличката Мая

02:45     Пчеличката Мая

03:00     Капитан Шарки – анимационен филм

04:30     Приключенията на таралежа Соник

05:00     Приключенията на таралежа Соник

05:30     Плоуи, сам не ще летиш - анимационен филм

07:00     Телетъбис

07:30     Телетъбис

08:00     Пожарникарят Сам

08:15     Пожарникарят Сам

08:30     Строителят Боб

08:45     Строителят Боб

09:00     Маша и мечока

09:15     Пчеличката Мая

09:30     Приключенията на мечето Падингтън

10:00     Приключенията на мечето Падингтън

10:25     Пчеличката Мая

10:30     Приключенията на таралежа Соник

11:00     Джони Тест

11:30     Инспектор Гаджет

12:00     Инспектор Гаджет

12:30     Миа и аз

13:00     Миа и аз

13:30     Плоуи, сам не ще летиш - анимационен филм

15:00     Невероятното пътешествие на гигантската круша - анимационен филм

16:30     Пчеличката Мая

16:45     Маша и мечока

17:00     Маша и мечока

17:15     Пожарникарят Сам

17:30     Приключенията на таралежа Соник

18:00     Приключенията на таралежа Соник

18:30     Джони Тест

19:00     Инспектор Гаджет

19:30     Ману, бързолета – анимационен филм 

21:00     Седмото джудже - анимационен филм

22:30     Инспектор Гаджет

23:00     Инспектор Гаджет

23:30     Инспектор Гаджет

00:00     Инспектор Гаджет

00:30     Инспектор Гаджет

01:00     Ману, бързолета – анимационен филм 

02:30     Пчеличката Мая

02:45     Пчеличката Мая

03:00     Седмото джудже - анимационен филм

04:30     Приключенията на таралежа Соник

05:00     Приключенията на таралежа Соник

05:30     Приключенията на мечето Падингтън