За нас

СУПЕР ТУУНС
Профилирана ТВ програма за деца от 3 до 12 г

МИСИЯ

Да предложи програма, включваща съдържание, което е атрактивно, полезно, безопасно и безвредно за аудиторията си, съдържа образователно-възпитателен елемент в оптимална степен, позитивно е и насърчава добродетелите и творческото въображение на децата, без агресия и насилие.

ПОСЛАНИЕ

Времето, което децата прекарват пред телевизионния екран, може да бъде както развличащо, така и обогатяващо, образоващо и възпитаващо.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Профилиран детски телевизионен канал с:

 • високи качествени критерии и отговорност при подбора на съдържанието;
 • търсене на образователно-възпитателен елемент във възможно най-голям процент от предлаганата програма чрез силно застъпване на жанра edutainment;
 • сегментът с развлекателна програма на „СУПЕР ТУУНС“ ще предлага ПОЛЕЗНО И БЕЗВРЕДНО развлечение, което деликатно да изгражда ценностна система у децата, опазва детската психика и реабилитира опазване на добрите нрави.
 • Разпространение – по кабел и сателит
 • Териториално покритие – Република България
 • Старт на излъчване – 1 септември 2020
 • Продължителност на програмата – 24 часа, 7 дни в седмица
 • Формат – Full HD, 16:9
 • Съдържание – Еdutainment, комбиниран с развлекателно съдържание с високи художествени качества и полезност
 • Създаден и управляван на локално ниво. Единственият друг подобен канал е Е Кидс, който е с ограничена програмна схема;
 • Предлага съдържание, което да бъде одобрено както от децата, така и от техните родители;
 • Предлага внимателно подбрано и адаптирано на български език съдържание, с изключително високо художествено и техническо качество;
 • Предлага съдържание, насочено конкретно към българската детска телевизионна аудитория, съобразено с нейните специфични интереси и потребности;
  • Предлага съдържание, подчинено не само на чисто развлекателни, но и на образователни и възпитателни цели.