ПРО КИДС

Адрес: гр. София, бул. “Александър Малинов” 57А
Тел: 088 650 6988
E-mail: office@supertoons.bg
Рекламa: sales@supertoons.bg

Съвет за електронни медии (СЕМ)

Адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
Работно време: 8:30 ч. – 17:00 ч
Уебсайт: cem.bg